Björklidens historia

historia

1902 var järnvägen mellan Kiruna och Narvik klar, vilket innebar att isoleringen var bruten och man upptäckte landskapets storslagna skönhet och så småningom började turisterna komma.

Från 1926 disponeras Gammelgården som fjällanläggning av Svenska järnvägsmännens vilohemsförening efter avtal med SJ. Riksdagen beviljade1938 ett anslag på 190 000 kr till SJ som året efter kunde inviga Hotell Fjället och Låktatjåkkostugan.

Under kriget disponerade militären alla fjällanläggningar, men därefter fortsatte utvecklingen med byggandet av en första släplift på 1000 meter och en kapacitet av 250 personer/timme.

I december 1967 brann Hotell Fjället ner, antagligen på grund av elfel. 1974 stod ett nytt hotell klart och nya släpliftar tillkom. Stugbyn, med 80 stugor, byggdes 1971-73 och en livsmedelsbutik inrättades i stationshuset.

Björkliden utvecklades starkt med nya liftar och ombyggnad av hotellet under 1900-talets sista decennium.

historia

2005 såldes anläggningen av SJS (Svenska Järnvägsmännens Semesterförening) till Visionalis AB och heter numera Björkliden Fjällby. Sedan de nya ägarna tog över har stugorna och Restaurang Lapporten renoverats och de exklusiva stugorna "Solhyllan" har tillkommit.

Att utförsåkningen i Björkliden är ypperlig visas bland annat av att här anordnades alpina SM 2010.

Sedan juli 2011 har Björkliden Fjällby och Riksgränsen samma ägare och företaget som driver dessa anläggningar heter Lapland Resorts.